Browsing Archive January, 2015

Ninja Ultima 1500W High-Speed Dual Stage 72-Oz Blender BL810

- Giá web : $179.99 - $60.04 = $119.95 - Phí ship hàng : $10/ký (cân tại VN khi hàng về) - Phí mua hàng : 6% = $7.2 - Giá nhận hàng = $119.95 (+Tax nếu có) + $7.2 = $127.15 + Phí ship hàng - Link sản phẩm : Ninja Ultima 1500W High-Speed Dual Stage ...

Bulova Men's Marine Star Stainless Steel Watch 98B178

- Giá web : $199.50 - $114.50 = $85 - Phí ship : $12/cái - Phí mua hàng : 7% = $6 - Giá nhận hàng : $85 + $12 + $6 = $103 x 21.900 = 2.255.000 VND - Link sản phẩm : Bulova Men's Marine Star Stainless Steel Watch 98B178

Skechers Sport "Something Fun" Athletic Sneakers

- Giá web : $29.49 - $31.49 - Phí mua hàng : 7% - Phí ship hàng : $9/ký - Giá nhận hàng = Giá web (+ship +tax nếu có) + Phí mua hàng + Phí ship hàng - Link sản phẩm : Giầy nữ Skechers giảm giá

Sunglasshut giảm thêm 33% mắt kính RayBan, Prada, Burberry…

- Giá web = Giá web - 33% - Phí ship hàng : $5/cái + $8/ký (tối thiểu 0.5 ký) - Phí mua hàng : 6% - Giá nhận hàng = Giá web + Phí ship hàng + Phí mua hàng - Link sản phẩm : Sunglasshut.com Mắt kính RayBan màu vàng trong hình chỉ còn $80 ! Và hàng ...

Juicy Couture giảm thêm 50% túi xách và ví

- Giá web : Giá web - 50% - Giá nhận hàng : Giá web + 8% phí mua hàng + $9/ký (cân và thanh toán khi nhận hàng) - Link sản phẩm : Juicy Couture giảm thêm 50% túi xách và ví

Motorola Universal Charger Power Pack 3000 for Apple iPhone, Samsung

- Giá web : $9 - Giá nhận hàng : 340.000 VNĐ - Link sản phẩm : Motorola Universal Charger Power Pack 3000

Men's Reebok ZigTech Big & Quick Running Shoes

- Giá web : $34.99 - Giá nhận hàng : 1.025.000 VND + $9/ký (cân và thanh toán khi nhận hàng) - Link sản phẩm : Reebok ZigTech Big & Quick Running Shoes

Men's Reebok ZigKick Wild Running Shoes

- Giá web : $27.99 - Giá nhận hàng : 840.000 VND + $9/ký (cân và thanh toán khi nhận hàng) - Link sản phẩm : Men's Reebok ZigKick Wild Running Shoes

Men's Reebok ZigKick Wild Running Shoes

- Giá web : $27.99 - Giá nhận hàng : 840.000 VND + $9/ký (cân và thanh toán khi nhận hàng) - Link sản phẩm : Men's Reebok ZigKick Wild Running Shoes