Motorola Universal Charger Power Pack 3000 for Apple iPhone, Samsung

– Giá web : $9
– Giá nhận hàng : 340.000 VNĐ
– Link sản phẩm : Motorola Universal Charger Power Pack 3000