Ninja Ultima 1500W High-Speed Dual Stage 72-Oz Blender BL810

– Giá web : $179.99 – $60.04 = $119.95
– Phí ship hàng : $10/ký (cân tại VN khi hàng về)
– Phí mua hàng : 6% = $7.2
– Giá nhận hàng = $119.95 (+Tax nếu có) + $7.2 = $127.15 + Phí ship hàng
– Link sản phẩm : Ninja Ultima 1500W High-Speed Dual Stage 72-Oz Blender BL810

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply