Finishline giảm hàng loạt sản phẩm giầy hiệu

– Giá web : Giá web + 9%Tax + $6.49ship
– Phí ship hàng : $9/ký (cân tại VN khi hàng về)
– Phí mua hàng : 10% Giá web (tổng)
– Giá nhận hàng = Giá web + Phí mua hàng + Phí ship hàng (cân khi hàng về)
– Link sản phẩm : Finishline giảm giá hàng loạt sản phẩm giầy hiệu như Puma, Reebok, Polo Ralph Lauren, Nike, New Balance, Converse

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply