Fisher-Price Puppy & Friends Learning Table

– Giá web : $37.8 + $3.4Tax + $5ship = $46.2
– Phí ship hàng : $8/ký (cân tại VN khi hàng về)
– Phí mua hàng : 10% = $4.62
– Giá nhận hàng = $46.2 + $4.62 = $50.82 = 1.118.000VND + Phí ship hàng (cân khi hàng về)
– Link sản phẩm : Fisher-Price Laugh & Learn Puppy & Friends Learning Table with Love to Play Puppy

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply