Samsung 32/64GB EVO Class 10 Micro SDHC/SDXC

– Giá : 450.000 – 670.000 VND
Thẻ nhớ Samsung 64GB EVO Class 10 Micro SDXC (up to 48MB/s with Adapter) giá 670.000 VND.
Thẻ nhớ Samsung 32GB EVO Class 10 Micro SDHC up to 48MB/s with Adapter giá 450.000 VND.
Bạn có thể mua thẻ nhớ Samsung chính hãng được order từ Mỹ tại tumlumshop.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply