Swiss Legend giảm giá trong 24 giờ

Rất tiếc, thời gian nhận đơn hàng hoặc sản phẩm đã bán hết !

– Giá : từ $50
Trong thời gian 18 tiếng kể từ lúc đăng trên tumlumshop, nhiều mẫu đồng hồ của hãng Swiss Legend sẽ giảm giá đặc biệt trên amazon.
Tumlumshoper có thể truy cập vào đường link bên trên -> chọn mẫu và liên hệ tumlumshop để order với giá đặc biệt nhé 😉

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply