Contact

Bạn có thể liên hệ với tum-lum-shop qua các hình thức :
[themify_icon link=”http://” icon=”fa-envelope-o”] : [email protected]
[themify_icon link=”http://” icon=”fa-phone”] : 0969.267.763
[themify_icon link=”http://” icon=”fa-facebook-square”] : facebook.com/tumlumshoper
Hoặc gửi mail cho shop bằng cách để lại thông tin bên dưới rồi bấm nút Send. Tùm-lum-shop sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.