Các loại Vitamins, thực phẩm chức năng và thực phẩm đóng hộp được mua từ cửa hàng uy tín tại Mỹ hoặc mua trực tiếp từ siêu thị Mỹ.