Tag: Nike

Nike giảm 20%

Giá : giảm thêm 20% Nike giảm thêm 20% các sản phẩm đã giảm giá. Phí ship về VN = 10% + $9/ký Link khuyến mãi : WOMEN’s CLEARANCE MEN’s CLEARANCE BOY’s CLEARANCE GIRLS CLEARANCE

Finishline giảm hàng loạt sản phẩm giầy hiệu

- Giá web : Giá web + 9%Tax + $6.49ship - Phí ship hàng : $9/ký (cân tại VN khi hàng về) - Phí mua hàng : 10% Giá web (tổng) - Giá nhận hàng = Giá web + Phí mua hàng + Phí ship hàng (cân khi hàng về) - Link sản phẩm : Finishline giảm giá hàng loạt ...